Prof. Dr. med. Günter Höglinger

Direktor

E-Mail:

Neurologie.Sekretariat@mh-hannover.de

Tel.: (0511) 532-2390